Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL +48 (048) 383 01 44 biuro@websystem.pl Falowniki NORD

Montaż falowników NORD SK500E

Przemienniki częstotliwości NORDAC SK 500E / 520E oferowane są w różnych rozmiarach gabarytowych zależnie od mocy wyjściowej. Przy instalacji w szafie elektrycznej należy uwzględnić wielkość, stratę mocy i odpowiednią temperaturę otoczenia w celu uniknięcia ewentualnych awarii urządzenia

W celu zabezpieczenia przed przegrzewaniem sprzęt wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Zalecane poniżej wartości znajdują zastosowanie w odniesieniu do przestrzeni nad i pod przemiennikiem. (nad > 100 mm, pod > 100 mm)

Dopuszcza się brak odstępów pomiędzy urządzeniami po bokach. Pozycja pracy musi być pionowa.
Należy zadbać o prawidłowe odprowadzanie ciepłego powietrza z górnej części skrzynki, nad przemiennikami częstotliwości!

W przypadku ustawienia kilku przemienników jeden nad drugim należy dopilnować, aby nie zostało przekroczone ograniczenie temperatury powietrza chłodzącego przemiennik. W tym przypadku zalecane jest, żeby wszelkie „przeszkody" (np. kanał kablowy) zostały zainstalowane pomiędzy przemiennikami, tak aby nie był blokowany przepływ powietrza (wznoszące się rozgrzane powietrze).

Wydzielanie ciepła: Należy zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła z szafy elektrycznej. Wydzielana energia to około 5% mocy znaminowej stosowanego przemiennika (zależnie od wielkości i konfiguracji).


Dystrybucja falowników NORD |  +48 (048) 383 01 44